Termeni și condiții

TERMENI SI CONDITII GENERALE

ESD  este autorizat de producatori pentru a oferi servicii de service si reparatii in garantie si in afara garantiei.

ESD  va efectua reparatii si servicii de suport pentru clienti conform legislatiilor in vigoare art. 4 din OUG nr. 34/2014 cat si Legii 449/2003 si conform standardelor si procedurilor producatorilor pentru care este autorizat pentru produsele in garantie si in afara garantiei.

ESD  nu va fi responsabil pentru garantiile produselor care nu au fost utilizate conform manualului de utilizare si conform specifiicatiilor acordarii garantiilor in certificatele de garantie emise de producatori.

ESD  va repara in afara garantiei orice produs pentru care exista suport din partea producatorilor , cu piesele originale ale producatorilor si nu va face rabat de la standardele de calitate.

ESD  va oferi garantii ale lucrarilor de service, conform legislatiei in vigoare si conform standardelor de calitate ESD.

ESD  va pune la dispozitia clientilor si utilizatorilor aparatelor electronice si electrocasnice serviciul de suport clienti, prin call center, pentru orice detalii referitoare la produsele aflate in service sau care urmeaza a fi trimise in service in scopul reparatiei.

REPARATII IN GARANTIE

ESD  va realiza reparatii ale produselor in garantie, pentru Producatorii pentru care este autorizat.
ESD  va realiza reparatiile in garantie conform legislatiei din Romania (Legea 449/2003) si conform conditiilor si standardelor de garantie comunicate de producatori prin intermediul certificatelor de garantie si a manualelor de utilizare ale produselor.

ESD  va utiliza numai piese originale comandate de la producatori pentru reparatiile produselor din service si nu va face rabat de la aceasta  regula. ESD  va interveni pentru reparatii in conditiile garantiilor valabile. In conditiile in care garantiile sunt anulate din terte motive, ESD  nu va realiza reparatiile in afara garantiei fara acordul proprietarului echipamentului.

Produsele in garantie se vor denumi produse IW (In Warranty).

In cazul anularii garantiei produselor ESD  va actiona in conformitate cu procedurile producatorilor precum si conform cerintelor si mentiunilor din certificatele de garantie ale produselor si manualele de utilizare specifice.

Garantiile produselor pot fi anulate de ESD  in urmatorele conditii:

 • lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice, software parolat, setari si instalari incorecte, surse defecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor.

Detalii referitoare la aceste aspecte se regasesc in certificatele de garantie si conditiile de acordare a garantiilor emise de producatori.

 • Defectiuni de utilizare: utilizarea software-ului neautorizat, lipsa mentenantei/verificarii periodice in cazul electronicelor si electrocasnicelor mari, utilizarea in alte scopuri decat cele pentru care produsul a fost realizat.

Pentru mai multe detalii consultati certificatul de garantie si manualul de utilizare precum si conditiile de acordare a garantiilor din documentele produselor si de pe website-urile producatorilor.

In conditiile anularii garantiilor ESD  nu va realiza servicii de reparatie a produselor in afara garantiei fara acordul proprietarului produsului si confirmarea acestuia. In conditiile in care proprietarul produsului nu este de acord cu reparatia in conditiile lipsei garantiei, produsul va fi returnat proprietarului in conditiile in care a fost livrat, cu certificate de garantie anulat conform standardelor si cerintelor producatorilor de echipamente.

ADUCEREA SAU TRIMITEREA PRODUSELOR IN ESD

Pentru produsele care vin la ESD  prin intermediul receptiilor locatiilor ESD, prin curier sau prin terti parteneri, acestea vor trebui insotite, conform standardelor producatorilor si a legislatiilor in vigoare, de:

 • Certificatul de garantie
 • Factura de achizitie
 • Toate accesoriile aferente produsului, accesorii cu care a fost achizitionat
 • Datele personale de contact pentru a putea fi contactat de echipa ESD
 • Mentiunea scrisa a defectului reclamant (pentru produsele care nu sunt aduse personal in receptiile ESD ) sau mentiunea verbala a defectului reclamat, pentru produsele care sunt intrate in service prin intermediul locatiilor ESD , asa cum sunt mentionate in prezentul Website.

Clientii care transmit prin curier produsele sunt responsabili de ambalarea corecta si sigura a produselor pentru ca acestea sa poata fi transportate in siguranta.
ESD  nu isi asuma raspunderea defectiunilor sau lipsurilor datorate tertelor parti transportatoare: curier, posta, samd.

ESD  este responsabil de produsele clientilor din momentul intratii in service al produsului pana in momentul expedierii pe curier sau expedierii personale prin intermediul receptiilor.

ESD  isi asuma responsabilitatea transportului in conditiile in care utilizeaza flota proprie de transport, ca parte constituanta a companiei ESD.

ESD  va avea dreptul de a nu repara produsele transmise catre el in conditiile lipsei documentelor si elementelor mentionate in lista de mai sus si conform legislatiei din Romania, standardelor si cerintelor producatorilor. ESD  va realiza lucrarile de reparatii in conditiile in care dispune de toate documentele si elementele necesare reparatiilor in garantie. ESD  va avea dreptul de a contacta proprietarul produsului pentru a-I solicita elementele sau documentatia lipsa a produsului adus sau transmis in service.

TERMENI SI CONDITII “ONE HOUR” (REPARATII INTR-O ORA)

One Hour reprezinta un serviciu premium pentru utilizatorii de smartphone, tablete si televizoare.

Reparatiile in programul One Hour se realizeaza doar in locatiile declarate One Hour si doar pentru aparatele care se primesc in receptie.

Sunt excluse din acest serviciu produsele care necesita inlocuirea pieselor de schimb inexistente in stoc sau produsele pentru care procesul de reparatie si/sau testare necesita un timp mai mare de o ora.

Timpul One Hour reprezinta timpul efectiv din momentul in care clientul primeste fisa de intrare in service pana la aducerea la conformitate a produsului.

SUPORT CLIENTI

ESD  pune la dispozitia clientilor multiple canale de comunicare:

 • Call center dedicat (contact)
 • Adresa de e-mail
 • Numar de telefon
 • Platforma web pentru vizualizarea stadiului produsului aflat in service
 • Contact la punctele de lucru sau punctele de colectare

ESD  este responsabil pentru comunicarea cu clientii in urmatoarele conditii:

 • Comunicarea stadiului produsului in service
 • Diagnoza si concluzii
 • Deviz de reparatii (pentru reparatiile in afara garantiei producatorului)
 • Date de contact ale locatiilor
 • Datele de finalizare ale reparatiilor
 • Datele de transport ale produselor prin curier
 • Program de lucru
 • Documentele si alte elemente necesare trimiterii sau aducerii produselor in service
 • Alte comunicari referitoare la activitatea de service

ESD  nu este responsabil pentru comunicarea cu clientii pe teme referitoare la:

 • Suport in utilizarea echipamentelor sau produselor
 • Specificatii tehnice descrieri sau capacitate tehnice ale produselor

 

REPARATII IN AFARA GARANTIEI: (OW – OUT OF WARRANTY)

ESD  realizeaza servicii de reparatie pentru orice produs in afara garantiei, si utilizand piese originale ale producatorilor.

Pentru produsele in afara garantiei nu este necesara insotirea de nici un document, decat mentiunea in scris a defectiunii reclamate ( pentru produsele venite prin curier sau alte cai decat receptiile ESD ).

Orice reparatie in afara garantiei producatorului este purtatoare de costuri privind piesele schimbate manoperele si transport acolo unde este cazul, comunicate transparent de ESD  fiecarui client, inaintea inceperii procesului de reparatie, pe baza unui diagnostic si a unui deviz al lucrarilor de service.

Pentru produsele post garantie sau cele care nu se incadreaza in termenii si conditiile generale de acordare a garantiei, termenul de solutionare poate dura intre minim 30 zile si maxim 180 zile de la data receptionarii in service.

GARANTIILE LUCRARILOR DE SERVICE:

ESD  garanteaza reparatiile pentru produsele in afara garantiei, astfel:

 • 6 luni pentru piesa de schimb
 • 3 luni pentru manopera

In conditiile intoarcerii in service in termen de 3 luni de zile cu acelasi defect reclamat, ESD  isi asuma reparatia in garantie a produsului al aceluias defect pentru care a fost adus la prima interventie..

Pentru produsele in afara garantiei In conditiile intoarcerii in service a aceluiasi produs, in perioada de garantie mai sus mentionata, produsul avand un defect diferit fara legatura cu piesa si defectul reclamant anterior, ESD  nu isi asuma reparatia in garantie, ci aceasta va fi asumata de  de catre proprietarul produsului

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

Conform art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, CLIENTII ( denumiti BENEFICIARI in prezentul contract)  ESD  sunt informati despre urmatoarele conditii si termeni generali ai produselor in afara perioadei de garantie:

 Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Diagnosticarea si repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Benficiarului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service, aflat in afara perioadei de garantie.

 Articolul 2. Perioada contractului

2.1.  Perioada contractului se va masura din momentul in care produsul iese in afara garantiei initiale a producatorului astfel: s-a finalizat perioada de garantie a producatorului sau s-a anulat garantia comerciala a producatorului pe o perioada  egala cu durata medie de utilizare a produselor.

2.2. Remedierea echipamentelor se va realiza in centrele de service Electronics Suport Division,  (lista centrelor este diponibila pe esd-rom.ro), telefon 021 326 60 63, e-mail service@esd-rom.ro, avand numar de ordine la Registrul Comertului  J40/1227/2009,  cod fiscal RO25042583 cont bancar RO26PIRB4204721514001000, deschis la Banca PIRAEUS BANK, Beneficiarul va fi informat de rezultatele diagnosticarii tehnice si timpul estimat pentru remedierea defectelor de functionare.

 Articolul 3. Obligatiile partilor

3.1. Beneficiarul:

 1. a) Va furniza Prestatorului toate informatiile referitoare la: starea echipamentului, defectul manifestat, date despre echipament necesare preluarii in service, precum si alte detalii solicitate de catre service despre aparat ;
 2. b) Va utiliza echipamentul strict in scopurile pentru care acesta a fost contruit de catre producator, conform manualului de utilizare si specificatiilor produsului;
 3. c) Va plati catre Prestator taxa de disgnosticare;
 4. d) Va transmite Prestatorului in scris sau verbal acceptul sau refuzul reparatiei in termen de maxim 48 de ore de la solicitarea verbala sau in scris a Prestatorului;
 5. e) Se obliga sa achite contravaloarea reparatiiilor precum si taxele de diagnosticare si transport, cel tarziu la 3 zile de la data la care Beneficiarul a primit factura proforma din partea Prestatorului, prin e-mail;
 6. f)  Orice intarziere de la plata facturii proforme emise va atrage intarzierea reparatiei echipamentului cu un numar egal cu zilele de neplata a sumelor datorate catre Prestator;

3.2. Prestatorul:

 1. a) Va diagnostica echipamentul si ii va transmite Beneficiaruluii in scris sau verbal rezolutia finala a diagnosticului, precum si sumele aferente  de plata ale reparatiei conform diagnosticului transmis;
 2. b) Va repara echipamentul in situatia in care din diagnostic rezulta faptul ca echipamentul este apt pentru reparatie doar cu acordul expres in scris sau verbal al beneficiaului echipamentului si incadrandu-se in sumele de plata communicate catre Beneficiar. Orice modificare a tarifelor se va comunica in maxim 24 de ore de la prima comunicare si se va relua procesul de aprobare a Beneficiarului, avand ca justificare un deviz al diagnosticului si reparatiilor;
 3. c) La cerere va livra beneficiarului, alaturi de echipamentul reparat, si piesa defecta care a fost schimbata pe echipament in masura in care acest lucru este posibil sau se aplica;
 4. d) Va furniza proprietarului un deviz al lucrarilor de service, impreuna cu echipamentul reparat si factura fiscala  detaliata sau bon fiscal aferente platii efectuate de Beneficiar;
 5. e) Nu isi va asuma responsabilitatea pierderii informatiilor persnale sau datelor personale salvate pe echipament si nici nu va fi considerat raspunzatori pentru orice prejudicii create in urma pierderii acestor date; Obligatia Prestatorului se va limita la diagnosticul si reparatia echipamentului;
 6. f) Va solutiona orice situatie conflictuala sau considerata abatere de la conditiile specificate in prezentul contract. Orice plangere sau reclamatie se va trasnmite de catre Beneficar pe adresa service@esd-rom.rosau prin call center la numarul de telefon +40 21 326 60 63. In urma reclamantiei Beneficiarul va primi un numar unic de sesizare. Beneficiarul va fi contactat de un reprezentant al companiei  in vederea investigarii situatiei, in vederea prezentarii rezolutiei pentru solutionarea cazului pec ale amiabila, in termen de 30 zile calendaristice de la primul contact cu Beneficiarul sau prima inregistrare a reclamantiei.

 Articolul 4. Conditii de plata si pretul contractului

4.1. Beneficiarul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare, precum si taxa reparatiei si transportului echipamentului. Daca interventia este posibila, iar Beneficiarul a comunicat scris sau verbal acordul pentru remedierea echipamentului la pretul comunicat va achita contravaloarea costurilor reparatiei echipamentului si taxa de transport. Benenficiarul nu va achita taxa de diagnosticare in cazul reparatiei efectuate la service-ul ESD.

4.2. In situatia specifica in care Beneficiarul nu este de acord cu reparatia echipamentului  de catre Prestator, acesta va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport a echipamentului de la Prestator la adresa specificata de Beneficiar;

4.3. Taxa de evaluare tehnica a echipamentului (diagnostic)  este intre 24-50 lei, in functie de tipul produsului si de procesul de diagnosticare. Preturile vor fi comunicate de catre Prestator prin canalele sale de informare: service@esd-rom.ro, receptiile locatiilor dedicate ale Prestatorului, +40 21 326 60 63.

4.3. Beneficiarul are posibilitatea de a achita taxele specificate astfel: in contul bancar prin OP, in receptiile punctelor de lucru dedicate ale Beneficiarului;

4.4. Pretul va fi constituit din: taxa de diagnosticare, piesa/piese schimbate, manopera, transport(daca este cazul). O factura poate cuprinde toate reperele de mai sus sau parte din ele, in functie de situatie si de tipul reparatiei sau interventiei;

 Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 6(luni) pentru piesa inlocuita si 3 luni manopera aferenta;

5.3.  Nu se va acorda de catre Prestator garantie si manopera gratuita in conditiile prezentului contract in situatia in care Beneficiarul reclama acelasi defect in termen de 3 luni de zile,  insa in urma diagnosticului, defectul reclamat intevine din alte surse, piese sau lucrari decat cele prestate anterior pentru echipamentul Beneficiarului;

5.4. Valabilitatea conditiilor de garantie pentru lucrarile de service se aplica exclusiv in situatia in care echipamentul a fost utilizat conform manualului de utilizare si doar in scopul pentru care acesta a fost produs;

5.5. In situatia in care defectiunea reclamata a Beneficiarului persista si se constata nereguli in reparatia sau interventia realizata de Prestator, in conditiile legii, Prestatorul il va despagubi pe beneficiar in limitele legii astfel: reparatia in conditiile garantiei ( piesa si manopera), plata transportului produsului de la beneficiar la prestator si retur; diagnosticarea, dar in limitele serviciilor prestate anterior de catre Prestator;

 Articolul 6. Gestionarea si Protectia datelor cu Caracter Personal

6.1. Prestatorul este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul General al Agentiei Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 28564/25.11.201 5poate aduna si pastra informatii referitoare la persoana de contact/beneficiar. Aceste informatii pot fi folosite pentru a putea contacta Beneficiarul in legatura cu produsele şi serviciile companiei.

6.2. Beneficiarului I se vor asugura de catre prestator exercitarea drepturilor legale ale beneficiarului: dreptul de rectificare, stergere a datelor, obiectii, acces.

6.3. Beneficiarul isi pastreaza dreptul de a fi contactat de catre Prestator, de a  modifica datele cu caracter personal communicate catre Prestator, poate avea dreptul de a-si mentiona acordul sau dezacordul de a fi contactat. Solicitarile de drept ale Beneficiarului vor putea fi communicate prin: e-mail la adresa service@esd-rom.ro, la numarul de telefon +40 21 326 60 63 sau prin notificare scrisa la adresa Bld. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, Bucuresti.

6.4. Datele cu caracter personal se prelucreaza in urmatoarele scopuri: informarea cu privire la comanda efectuata de Beenficiar in cadrul service-ului, informari despre produsele, serviciile sau promotiile realizate de catre Prestator, realizarea rapoartelor statistice, a studiilor privind Beneficiarii sau beneficiarii, sau despre orice alte activitati realizate de catre Prestator.

6.5. Prestatorul nu va comunica spre terti datele cu character personal , cu exceptia partenerilor de servicii de service, de marketing si alte servicii, agreate, cu care exista contracte in acest sens si care se obliga prin acestea sa informeze Beneficarul ori de cate ori este cazul in legatura cu serviciile, ofertele, produsele si promotiile companiei.

6.6. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, instantele judecatoresti sau organele statului abilitate atunci cand legea o impune si exista o cerere legala expresa in acest sens.

Articolul 7. Alte dispozitii

7.1.  Conditiile prezentului contract sunt valabile pe perioada contractului si pentru orice interventie de service a echipamentului. Contractul va inceta, fara alte formalitati prealabile si/sau fara interventia instantei dupa cum urmeaza:

 1. a) prin acordul scris al partilor contractante;
 2. b) odata cu terminarea perioadei de garantie oferita pentru interventia care face obiectul prezentului contract.

7.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect si nu va presupune stingerea de fapt si de drept a obligatiilor deja nascute/ scandente intre parti.